North Florida vs Dayton | 7:00 PM ET | Nov 7, 2018

  • North Florida
  • Ospreys
  • (0 - 1)
  •  
 
 
  • Dayton
  • Flyers
  • (1 - 0)
  •