Dayton vs Kansas | 5:00 PM ET | Nov 27, 2019

TV: ESPN
  • Dayton
  • Flyers
  • (5 - 1)
  •  
 
 
  • Kansas
  • Jayhawks
  • (6 - 1)
  •